O nás Řešení Produkty Služby Kontakt
 

Servis

SOFIS a.s. poskytuje záruční a pozáruční servis a plnou technickou poprodejní podporu v celém rozsahu svých dodávek.

Servis v pojetí naší společnosti zahrnuje nejenom zajištění záručních a pozáručních oprav dodaného technického a programového vybavení, ale i komplexní podporu a rozvoj dodaného řešení. Rozsah servisu je vždy přizpůsoben požadavkům zákazníka a to jak co do rozsahu tak i do požadované doby odezvy.

Servisní služby standardně zahrnují údržbu technického vybavení a jeho případné opravy, licenční podporu, řešení provozních incidentů a profylaktické kontroly zaměřené zejména na kontrolu stavu zařízení a především na předcházení poruchám.

Dodávané řídící systémy a informační technologie mají zabudovány prostředky pro vzdálenou správu, jsou vybaveny algoritmy vnitřní kontroly bezchybného provádění požadovaných činnosti a standardními způsoby ovládaným rozhraním pro kontextové hlášení uživatelských požadavků či zjištěných provozních incidentů.

Hlášení uživatelů a výsledky vnitřních kontrol jsou automaticky směřovány na oddělení technické podpory SOFIS a.s., které bez odkladu a vždy v rámci sjednaných servisních smluv zajistí potřebné akce pro zjednání nápravy.

Na přání zákazníků SOFIS a.s. úspěšně poskytuje pozáruční servis informačních a řídících systémů dodaných třetími stranami.

Komplexní dodávky
Poradenství
Projekční činnost
Servis