O nás Řešení Produkty Služby Kontakty
 

Projekční činnost

SOFIS a.s. zpracovává projektovou dokumentaci podle potřeb zákazníka buď na základě jím předaných podkladů a zadání, anebo na základě vlastní, zákazníkem schválené analýzy. Součástí předprojektové přípravy jsou vždy konzultace se zadavatelem a prohlídky na místě.

SOFIS a.s. se specializuje na projekty elektrických částí, zejména na silové rozvaděče a rozvody NN, řídicí systémy včetně jejich komunikačních připojení, instrumentaci MaR a hardware informační části systému včetně LAN infrastruktury a zajišťuje a integruje projektovou dokumentaci autorizovaných specializovaných profesí.

SOFIS a.s. zpracovává projektovou dokumentaci jako samostatné dílo nebo jako součást komplexní dodávky. V rámci komplexní dodávky je projektová dokumentace zpracovávána jako kompletní dokumentace pro realizaci a údržbu a obsahuje zpravidla:

  • textovou část, zahrnující především:
    technickou zprávu, technicko-obchodní specifikaci komponent pro logistiku a realizaci, uživatelský popis rozhraní pro konfiguraci aplikačního software, dokumentaci potřebnou pro obsluhu a údržbu elektrických částí a výpis použité předpisové základny,
  • výkresovou část, obsahující detailní a bloková schémata zapojení a nákresy mechanického uspořádání rozvaděčů.

Při rozšiřování nebo úpravách stávajících zařízení SOFIS a.s. v závislosti na potřebách a požadavcích zákazníka zpracovává technickou projektovou dokumentaci i jako dílčí nebo doplňující stávající dokumentaci.

Po ukončení realizace díla je technická projektová dokumentace vždy aktualizována podle skutečného stavu a stává se nedílnou součástí komplexní průvodní dokumentace zhotoveného díla.

Komplexní dodávky
Poradenství
Projekční činnost
Servis