O nás Řešení Produkty Služby Kontakty
 

Poradenství a návrhy řešení

SOFIS a.s. na základě požadavků zákazníků provádí analýzy zaměřené na rozbor stávajícího stavu řízení výrobních technologií a jejich začlenění do podnikové informační soustavy a vypracovává návrhy řešení orientované především na zvýšení celkové výkonnosti podniku za pomoci zavedení či zdokonalení výrobních a technologických informačních systémů, systémů podnikového energetického managementu a systémů pro průmyslové řízení a regulaci technologických procesů, výrobních linek a jednoúčelových strojů.

Rozsah analýzy se přizpůsobuje konkrétním požadavkům zákazníka a účelu analýzy. Analýza zpravidla obsahuje popis stávajícího stavu, shrnutí představ a požadavků zákazníka a rámcový návrh technického řešení, který často bývá zpracován ve variantách. Analýza zpravidla zahrnuje i rozvahu o časovém harmonogramu realizace projektu, návrh dodavatele a jejich subdodavatelů a návrh podmínek součinnosti mezi zákazníkem a dodavatelem řešení. Ekonomická část analýzy může obsahovat vedle kvalifikovaného odhadu nákladů na realizaci navrhovaných řešení a opatření rovněž výčet jejich přínosů a odhad návratnosti zamýšleného projektu, vypracovaný obvykle ve spolupráci se zákazníkem podle jím poskytnutých podkladů.

Nedílnou součástí přípravy analýzy jsou osobní konzultace s výrobním a investičním managementem, technology, vedoucími údržby, potencionálními uživateli a dalšími specialisty zákazníka; prohlídky situace na místě a studium dostupné dokumentace stávajícího stavu.

Analýza vymezuje rámec pro detailní návrh požadovaného řešení a je vhodným podkladem pro rozhodování managementu zákazníka.

Komplexní dodávky
Poradenství
Projekční činnost
Servis