O nás Řešení Produkty Služby Kontakty
 

Systémy řízení jednoúčelových strojů a výrobních linek

Rozsáhlé znalosti a praktické zkušenosti našich specialistů jsou základem pro spolupráci s výrobci a dodavateli strojů a strojních technologií pro průmyslové podniky.

V těchto projektech SOFIS obvykle působí v pozici partnera výrobce a dodavatele strojní části technologie.

Předmětem řešení jsou příslušné soubory elektrovýzbroje a kabelových rozvodů, pohonů, měření a regulace, automatizované systémy řízení technologických procesů, systémy identifikace, rozpoznávání a kontroly (kamerové systémy, technologie RFID a čárových kódů) a ve stále větší míře také informační nadstavby zajišťující sběr a zpracování technologických a výrobních dat a propojení výroby s podnikovými informačními systémy kategorie ERP.

Součástí řešení je samozřejmě i podrobná projektová a výrobní dokumentace vyhotovená v souladu s platnými technickými a bezpečnostními normami.

Samostatnou kapitolou jsou rekonstrukce a repase strojů a zařízení dovezených ze zahraničí při stěhování výrobních provozů v rámci nadnárodních společností nebo sice méně časté, ale o to náročnější přizpůsobení v tuzemsku využívaných zařízení pro instalaci a provozování v zahraničí, obvykle v některé ze zemí třetího světa.

V těchto případech naši specialisté posoudí stav dané technologie a v souladu s požadavky zákazníka na její další provozování vypracují návrh optimálního postupu při rekonstrukci. V tomto návrhu zohlední jednak technické požadavky na modernizaci, ale zároveň platné bezpečnostní a technické normy. Následuje vypracování potřebné projektové a výrobně technické dokumentace a provedení samotné repase nebo rekonstrukce.

Výrobní systémy třídy MES
Řízení podnikové energetiky
Řízení technologických procesů
Řízení jednoúčelových strojů a linek