O nás Řešení Produkty Služby Kontakty
 

Řízení technologických procesů

Od založení v roce 1990 se SOFIS zabývá problematikou řízení technologických procesů a měření a regulace v podnicích z celé řady průmyslových odvětví zejména procesního charakteru, jako například výroba skla a skleněných vláken, hutnictví a zpracování kovů, výroba plastů, zpracování dřeva, farmacie a potravinářství.

V průběhu této doby jsme se podíleli na velkém množství projektů inovace nebo zavádění nových technologií, které výrobcům - našim zákazníkům umožnily nebo alespoň usnadnily vstup na světové trhy.

Technologické znalosti a praktické zkušenosti z různých provozů jsou ve spojení se zevrubnou znalostí návrhu, konfigurace a programování moderních řídicích systémů řady světových i domácích výrobců základem našeho know-how v oblasti průmyslového řízení.

Avšak nejen technické znalosti a zkušenosti vedou k úspěchu.

Při řešení rozsáhlých projektů hrají stále větší roli i komunikační dovednosti a praktické zkušenosti ze spolupráce s dodavateli technologií a investičních celků. Jejich výsledkem jsou podrobně zpracované a praxí ověřené postupy jednání a spolupráce s dodavateli technologií, které umožňují rychle a efektivně dospět k vhodnému způsobu řešení, který je optimální z hlediska potřeb dané aplikace i z hlediska nákladů a náročnosti realizace. Ve spojení s kvalitním projektovým řízením je potom výsledek - moderně řízená a správně a spolehlivě fungující technologie - zaručen.

Vítaným a stále více ceněným bonusem jsou pro naše zákazníky i služby z oblasti systémové integrace, které umožňují začlenit zdroje technologických a výrobních dat do celopodnikových informačních struktur - dostat data ve správný čas na správné místo a využít tak veškerý potenciál, který moderně řízené technologie nabízejí.

Výrobní systémy třídy MES
Řízení podnikové energetiky
Řízení technologických procesů
Řízení jednoúčelových strojů a linek