O nás Řešení Produkty Služby Kontakty
 

Řízení podnikové energetiky

Objevte a využijte skryté finanční rezervy v energetických vstupech. S podporou moderního a praxí ověřeného systému VTIS XENIE®/energetika bude hospodaření s elektrickou energií, teplem, pitnou a užitkovou vodou, plynem a ostatními palivy a průmyslovými médii jednodušší, efektivnější a časově méně náročné.

Řešení na základě VTIS XENIE®/energetika Vám umožní:

  • sbírat a pořizovat údaje o kvalitě a spotřebě všech druhů energií, jako jsou elektrická energie, plyn, teplo, technologická pára, tlakový vzduch, užitková a pitná voda, chladicí média
  • vyhodnocovat a rozúčtovávat náklady na energie podle vnitropodnikové struktury hospodářských jednotek (středisek)
  • efektivněji plánovat a sjednávat odběrové podmínky z vnějších distribučních sítí (elektřina, zemní plyn)
  • efektivněji a pružněji řídit odběr energií podle sjednaných odběrových podmínek
  • efektivněji řídit vlastní energetické zdroje a technologie ve vazbě na výrobu

Ve spolupráci s ostatními moduly výrobního informačního systému VTIS XENIE® systém navíc poskytne detailní pohled na výrobu z hlediska spotřeb a využití energetických vstupů ve vazbě na jednotlivé výrobky, výrobní dávky nebo zakázky. Takto získané údaje lze potom dále zpracovávat a využít pro potřeby strategického řízení a plánování.

Výrobní systémy třídy MES
Řízení podnikové energetiky
Řízení technologických procesů
Řízení jednoúčelových strojů a linek