O nás Řešení Produkty Služby Kontakty
 

Vizualizace a řízení procesů - TIS XENIE®

Technologický informační systém TIS XENIE® je ucelený, otevřený víceuživatelský systém, určený zejména pro sběr a archivaci dat a pro jejich následné využití pro monitorování a řízení technologií a výroby.

Zákaznické implementace TIS XENIE® zajišťují svým uživatelům přístup k informacím o okamžitém stavu technologických zařízení, o požadovaných, aktuálních i historických hodnotách technologických parametrů a procesních veličin a umožňují je ovládat a řídit. Jejich dalším přínosem je dokladování průběhu technologických procesů a postupů obsluhy a předcházení nežádoucím výpadkům výroby včasnou diagnostikou odchylek a poruch.

Funkcionalita TIS XENIE® zahrnuje:

  • průběžný sběr a historizaci dat z připojených zařízení v předdefinovaných časových rastrech,
  • sběr a archivaci kumulativních dat jako jsou počty kusů, počty cyklů nebo spotřeby materiálů, spotřeby médií, spotřeby energie,
  • zobrazení aktuálního stavu monitorovaných celků a jejich částí na animovaných schematických obrazovkách nebo formou animovaných tabulkových sestav,
  • zobrazení historizovaných časových průběhů monitorovaných veličin na trendových obrazovkách ve formě grafů nebo tabulek,
  • zobrazení výkazů a sestav archivovaných kumulativních množstevních dat ve formě tabulek,
  • automatické sledování odchylek kritických technologických parametrů od požadovaných hodnot a vyvolání alarmů při jejich vybočení z předepsaných mezí,
  • operátorské ovládání technologie : zadávání povelů, zadávání parametrů nebo jejich souborů, zadávání receptur,
  • správu receptur a časových programů.

Otevřenost a modulární koncepce systému VTIS XENIE® umožňují mimo jiné:

  • vytvářet zákaznické implementace různého rozsahu, od relativně jednoduchých až po velmi rozsáhlé,
  • budovat zákaznické aplikace postupně v souladu s potřebami a rozvojem každého zákazníka.

TIS XENIE® byl navržen a je stále rozvíjen na základě potřeb zákazníků. Výsledkem je praxí ověřená funkcionalita respektující potřeby dílčích výrobních jednotek i komplexních výrobních celků z různých průmyslových oborů. Díky vysokému stupni parametrizace a rozsáhlých možností konfigurace lze kromě běžné funkcionality uspokojit i specifické potřeby uživatele a zohlednit jeho zvyklosti.

VTIS XENIE
XENIE/energetika
TIS XENIE