O nás Řešení Produkty Služby Kontakty
 

Podnikový energetický systém - XENIE®/energetika

Systém XENIE®/energetika je ucelený, otevřený víceuživatelský systém určený pro vytváření zákaznicky a uživatelsky přizpůsobeného systému podnikového energetického managementu.

Přínosem zákaznických implementací systému XENIE®/energetika je zejména optimalizace spotřeb energií a energetických médií - elektrické energie, zemního plynu, páry, topné vody, TUV, pitné a užitkové vody, stlačeného vzduchu, technických plynů …

Funkcionalita systému XENIE®/energetika zahrnuje:

 • monitoring okamžité situace ve spotřebě a kvalitě energií dodávaných z vnějších distribučních sítí na patě podniku, na výstupech vlastních centrálních zdrojů jako jsou kotelny, kompresorovny, chladicí soustavy aj. a v místech jednotlivých podružných odběrů,
 • monitoring a ovládání provozních stavů vlastních energetických zdrojů a technologií, např. kotelny, regulace topení, vzduchotechniky a klimatizace, chladicí okruhy, kompresorovny, vyvíječe technických plynů, úpravny vody, čistírny odpadních vod aj.,
 • historizaci časových průběhů všech monitorovaných veličin,
 • zobrazení aktuálního stavu monitorovaných celků a jejich částí na animovaných schematických obrazovkách nebo formou animovaných tabulkových sestav,
 • zobrazení historizovaných časových průběhů monitorovaných veličin na trendových obrazovkách ve formě grafů nebo tabulek,
 • sběr kumulativních dat o spotřebách v základním 1/4-hod. intervalu a jejich archivaci,
 • prezentaci archivovaných kumulativních množstevních dat formou výkazů a sestav,
 • průběžné výpočty aktuální prognózy odběrů z vnějších distribučních sítí na patě podniku v základním plánovacím intervalu 1/4-hod. resp. 1-hod. a porovnání se sjednanými odběrovými podmínkami,
 • automatické řízení nebo podporu dispečerského řízení odběru elektrické energie ovládáním příkonu vybraných zátěží podle předpřipravené strategie a podle sjednaných odběrových podmínek,
 • podporu řízení strategie odběru elektrické energie podle okamžité situace v přenosové soustavě ČEPS,
 • rozdělení spotřeb jednotlivých energií mezi hospodářské jednotky v organizační struktuře podniku, např. divize - provozy - střediska, podle výrobních nebo technologických skupin,
 • automatické sledování odchylek veličin od požadovaných nebo předpokládaných hodnot a vyvolání alarmů při jejich vybočení z předepsaných mezí.

Otevřenost a modulární koncepce systému XENIE®/energetika umožňují mimo jiné:

 • vytvářet zákaznické implementace různého rozsahu, od relativně jednoduchých až po velmi rozsáhlé,
 • budovat zákaznické aplikace postupně v souladu s potřebami a rozvojem každého zákazníka.

Systém XENIE®/energetika byl navržen a je stále rozvíjen na základě potřeb zákazníků, platné energetické legislativy a vývoje obchodních podmínek na trhu s energiemi. Díky vysokému stupni parametrizace a rozsáhlých možností konfigurace lze kromě běžné funkcionality uspokojit i specifické potřeby uživatele a zohlednit jeho zvyklosti.

Systém XENIE®/energetika je vybudován na základě TIS XENIE®.

VTIS XENIE
XENIE/energetika
TIS XENIE